Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv dopamínu a neurogenézy na správanie sledovaný pomocou optogenetickej manipulácie
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Ľubica Niederová-Kubíková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
.