Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Zmena štruktúry a sebapoňatie politických strán v kontexte politického vývoja po r. 1989
Program DŠ
3.1.6. Politológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Norbert Kmeť, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Premeny v slovenskej politike v jednotlivých etapách od novembrových udalostí 1989 po súčasnosť. Formovanie základných štruktúr a procesov slovenskej politiky, fázy stabilizácie aj destabilizácie. Politický pluralizmus, politické strany, transformácia orgánov moci, presadzovanie demokratických princípov a nástrojov, sociálna transformácia, hľadanie novej zahraničnej orientácie a zaistenia medzinárodnej bezpečnosti SR, prepojovanie na európske štruktúry. Politické myslenie, politické zmýšľanie a nálady, regionálne a menšinové dimenzie. Konfrontácia s vývojom susedných štátov.