Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Osobnosti slovenskej politiky 20. storočia
Program DŠ
3.1.6. Politológia
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Politické aktivity vybranej osobnosti a jej pôsobnosť a prínos v politickom myslení, v politických inštitúciách a prostredí, vo vnútroštátnej politike, v politickej žurnalistike, apod., prípadne jej zahraničný dosah. Intelektuál v politike, konfrontácia a vzájomné ovplyvňovanie politických a intelektuálnych aktivít zvolenej osobnosti. Osobnosť kultúry v politike, konfrontácia a vzájomné ovplyvňovanie politických a kultúrnych aktivít konkrétnej osobnosti.