Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Štruktúrna podstata vrodenej imunity sprostredkovanej laktoferínom
Program DŠ
Imunológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Rostislav Škrabana, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stručná anotácia
.