Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Prepojenie medzi indikátormi kognitívnej funkcie a biochemickými profilmi v starobe a Alzheimerovej chorobe
Program DŠ
Neurovedy
Meno školiteľa/-ky
MUDr. Petr Novák, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stručná anotácia
.