Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Otrasy hlavy u športovcov kontaktných športov a riziko neurodegenerácie
Program DŠ
Imunológia
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Peter Filipčík, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stručná anotácia
Traumatické poškodenie mozgu postihne ročne niekoľko miliónov ľudí, pričom sa môže prejaviť širokou škálou symptómov. Môže tiež vyvolať sériu neurologických následkov vrátane iniciácie neurodegenerácie v neskoršej fáze života kontaktných športovcov. Nielen opakované, ale aj jednorazové a mierne traumatické poranenie mozgu môže viesť k chronickej degenerácii centrálneho nervového systému. V priebehu Ph.D. štúdia budete zaradený do výskumného tímu zameraného na vyšetrovanie opakovaných nárazov hlavy u futbalistov a hokejistov. Pomocou podrobnej molekulárnej analýzy periférneho tkaniva sa budete podieľať na identifikácii nových, včasných biomarkerov, umožňujúcich identifikáciu rizikových subjektov. V rámci Ph.D. štúdia, sa naučíte organizovať a vykonávať experimenty na ľudských subjektoch, spektrum molekulárnych techník zameraných na analýzu periférnych tkanív, prípadne mozgu, bioinformatiké analýzy a publikovanie výsledkov vedeckých prác.