Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Neuro-gliový multi-bunkový model na štúdium šírenia tau patológie
Program DŠ
Imunológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Monika Žilková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stručná anotácia
.