Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Dizajn molekúl zabraňujúcich patologickej konverzii tau proteínu prebiehajúcej v patogenéze Alzheimerovej chorobe
Program DŠ
Molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Ondrej Cehlár, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Kľúčovým znakom patogenézy Alzheimerovej choroby (ACh) a iných tauopátii je premena rozpustného neusporiadaného proteínu tau na nerozpustné vlákna usadzované v mozgovom tkanive. Racionálny dizajn molekúl, ktoré by stabilizovali fyziologickú konformáciu tau proteínu alebo inhibovali vznik patologických konformácii vyskytujúcich sa v skorých štádiách prechodu neusporiadanej molekuly tau proteínu vedúcich k tvorbe preagragačných konformácii následne vytvárajúcich oligoméry až vlákna, by mal potenciál pre budúcu terapiu ACh. Cieľom práce bude určenie relatívne stabilnejších miest v molekule tau proteínu (in vitro a in silico), do ktorých je možné použiť metódy virtuálneho dokingu databáz malých molekúl, a prípadná úprava a charakterizácia viažucich sa malých molekúl.