Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV

Názov témy
Vplyv štátnej hranice na rozvoj cestovného ruchu vo vybraných regiónoch
Program DŠ
regionálna geografia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Daniel Michniak, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
V minulosti sa štátna hranica vnímala najmä ako bariéra. V ostatnom období hranice nadobúdajú viacero nových významov, pričom jedným z nich je chápanie hranice ako zdroja potenciálneho rozvoja územia v jej blízkosti. Cieľom DDP je poukázať na vplyv štátnej hranice na rozvoj cestovného ruchu vo vybraných regiónoch.