Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Názov témy
Výskum mechano-chemického povlakovania feromagnetických práškov na výrobu magneticky mäkkých materiálov
Program DŠ
strojárske technológie a materiály
Meno školiteľa/-ky
Ing. Radovan Bureš, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Strojnícka fakulta TUKE
Stručná anotácia
Magneticky mäkké materiály sú využívané v aplikáciách pre konverziu elektrickej energie. S rastúcimi požiadavkami na efektivitu a miniaturizáciu takýchto zariadení rastú aj požiadavky na vlastnosti magnetických materiálov. Zvyšovanie pracovnej frekvencie premagnetovania v striedavom magnetickom poli je jedna z ciest na dosiahnutie vyššieho výkonu a efektivity konverzie. Magneticky mäkké materiály pre stredné a vysoké frekvencie sú vyrábané technológiami práškovej metalurgie. Téma práce je výskum metód prípravy a spracovania feromagnetických práškových častíc so zameraním na optimalizáciu elektrických a magnetických vlastností práškových materiálov. Cieľom je zvýšenie merného elektrického odporu a dosiahnutie vyššej frekvenčnej stability lisovaných a spekaných magneticky mäkkých kompozitných materiálov. Na prípravu feromagnetických práškov bude použité mechanické mletie, mechano-syntéza, rezonančné akustické povlakovanie a ďalšie metódy vyplývajúce z najnovších poznatkov v danej oblasti. Lisovaním a spekaním budú pripravené surové výlisky a spekané kompozity, ktoré budú analyzované z hľadiska magnetických, elektrických a mechanických vlastností.