Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Názov témy
Príprava a charakterizácia štruktúrne modifikovaných kompaktovaných práškových magnetických materiálov
Program DŠ
náuka o materiáloch
Meno školiteľa/-ky
Ing. Radovan Bureš, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Funkčné materiály so špecifickými elektrickými a magnetickými vlastnosťami ako sú napríklad vysokoodporové magneticky mäkké kompozity, sú takmer spravidla vyrábané práškovými technológiami. Predmetom štúdia budú progresívne aj tradičné metódy práškovej metalurgie so zameraním na mechano-chemické metódy prípravy magnetických práškov, kompaktovanie lisovaním a spekaním vrátane mikrovlnného spekania. Laboratórne pripravené magnetické materiály budú charakterizované s dôrazom na elektrické, magnetické a elastické vlastnosti práškov, surových výliskov a finálnych tepelne upravených materiálov. Cieľom bude identifikovať vplyv morfológie a štruktúry práškových materiálov na tvorbu mikroštruktúry, funkčné fyzikálne a mechanické vlastnosti finálnych kompaktovaných materiálov. Materiály, ktoré budú predmetom štúdia a výskumu sú využiteľné v stredo a vysokofrekvenčných oblastiach premagnetovania a uplatňujú są v oblasti modernej konverzie energií.