Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Názov témy
Vývoj a výskum materiálov elektród nových lítiových iónových batérii
Program DŠ
náuka o materiáloch
Meno školiteľa/-ky
doc. Ing. Karel Saksl, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Dopyt po zariadeniach na uskladnenie elektrickej energie (batériách) pre stacionárne aj mobilné aplikácie sa v posledných rokoch rýchlo zvýšil a očakáva sa, že v budúcnosti bude naďalej rásť. Najbežnejšie používanými elektrochemickými zariadeniami na skladovanie energie sú lítium-iónové batérie, ktoré vykazujú veľmi vysokú účinnosť a reverzibilitu.
Najnovším trendom v oblasti zvyšovania uskladňovacej kapacity a cyklickej stability je nahrádzanie dnes používaných materiálov elektród vysokoentropickými oxidmi respektíve sulfidmi. čo, ako dokazuje práca Sarkar, A., Nat Commun 9, 3400 (2018) vedie k zaujímavým novým a neočakávaným vlastnostiam.
Zámerom PhD práce bude pripraviť úplne nové vysokoentropické oxidy/sulfidy a v reálnych podmienkach batérie ich (in-operando) testovať. Súčasťou štúdia bude aj detailné štúdium chemických a fázových zmien materiálov elektród v procese nabijania a vybíjania batérií.