Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv reakčného spekania na funkčné vlastnosti elektrokeramiky
Program DŠ
náuka o materiáloch
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Vladimír Kovaľ, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Predmetom štúdia budú elektrokeramické materiály s perovskitovou štruktúrou pre pokročilé aplikácie v mikroelektronike. Dizertačná práca bude orientovaná na prípravu feroelektrickej keramiky a skúmanie vplyvu podmienok prípravy na jej funkčné vlastnosti. Dôležitými pre optimalizáciu parametrov spekania a naplnenie cieľov práce budú zvládnutie technologických postupov prípravy materiálov klasickou keramickou cestou, RTG analýza štruktúry, rastrovacia a transmisná elektrónová mikroskopia a charakterizácia základných elektrických vlastností funkčnej keramiky.