Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Názov témy
Vysokoteplotné vlastnosti keramických materiálov na báze karbidov a boridov
Program DŠ
náuka o materiáloch
Meno školiteľa/-ky
Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Téma dizertačnej práce je zameraná na detailné štúdium vysokoteplotných vlastností- oxidačnej odolnosti, ablačnej odolnosti a odolnosti voči tepelným šokom ultravysokoteplotných keramických materiálov na báze boridov a karbidov. Predkladaná výskumná téma je v súčasnosti vysoko aktuálna s potrebou vyvíjať keramické materiály pre prácu a použitie v extrémnych podmienkach. Miera originálnosti dizertačnej práce spočíva vo vývoji nových UHTC materiálov a v dôkladnom poznaní previazanosti ich základných štruktúrnych, úžitkových (funkčných a mechanických) a vysokoteplotných vlastností s potenciálom predikcie ich ďalšieho vývoja a použitia ako výhrevné elementy do pecí, žiaruvzdorné komponenty a pod., ktoré vyžadujú excelentnú tepelnú stabilitu, super vysokú tvrdosť a výborné tribologické vlastnosti.