Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Názov témy
Výskum a vývoj biokompatibilných materiálov pre implantáty na báze Zn a Mg
Program DŠ
náuka o materiáloch
Meno školiteľa/-ky
Ing. Beáta Ballóková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Cieľom práce je pripraviť a materiálovo, technologicky a biomedicínsky skúmať úplne nové kovové zliatiny, ktoré budú vyrobené z bioabsorbovateľných prvkov Zn, Ca, Mg teda prvkov, ktoré sa v ľudskom organizme nachádzajú, a voči ktorým má telo prirodzenú biokompatibilitu. Z dôvodu vylepšenia mechanických a chemických vlastností budú tieto zliatiny mikrolegované prvkami: Mn, Li a Ag. Využitie týchto materiálov je smerované do oblasti medicíny - na prípravu vnútrotelových implantátov pomocou viacerých výrobných technológií, vrátane aditívnej výroby s cielenou biodegradáciou v tele pacienta. Táto téma dizertačnej práce nadviaže na doterajší výskum definovaný v projektoch:
- APVV-20-0068, " Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty"
- VEGA, „Výskum a vývoj biokompatibilných materiálov na implantáty na báze Zn a Mg“