Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Vývoj myslenia J. Lovelocka: Od Gaia teórie cez koncept udržateľného ústupu až ku konceptu novacénu
Program DŠ
dejiny filozofie (2.1.1)
Meno školiteľa/-ky
doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
James Lovelock patrí ku kľúčovým postavám environmentálneho myslenia. Jeho Gaia teória významne ovplyvnila uvažovanie o vzťahu ľudstva a životného prostredia resp. planéty Zem, a to natoľko, že sa k nej ako k jednému z východísk hlásia aj autori konceptu antropocénu. Myslenie J. Lovelocka však prešlo viacerými fázami. Cieľom práce je zmapovať tento vývoj a analyzovať jeho relevanciu pre environmentálnu filozofiu.