Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Filozofia ako paideia
Program DŠ
systematická filozofia (2.1.2)
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Róbert Karul, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Súčasťou filozofie bola od počiatku otázka vyučovania filozofie. Anamnéza, rozpomínanie sa na nazeranie ideí sa dosahovalo okrem iného v dialektickom dialógu, obrazne nazvanom maieutika. Problematiku vzťahu medzi filozofiou a učením sa obnovil v 20. storočí P. Hadot svojím predstavením antickej filozofie v podobe „duchovných cvičení“. Vyvolal tým polemiku, v ktorej bol jeho oponentom M. Foucault. V súčasnom francúzskom filozofickom diskurze sa aktualita témy udržiava doteraz u nás nespracovanými teoretickými iniciatívami.