Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Problém uchopenia hyperintenzionálnych jazykových fenoménov
Program DŠ
systematická filozofia (2.1.2)
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Ing. Miloš Kosterec, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia