Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Mesto v slovenskej literatúre po roku 1989 (vybrané teoretické problémy a autori/autorky)
Program DŠ
Filológia - Literárna veda - Slovenská literatúra
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Teoreticko-interpretačne zameraná práca vychádza z aktuálnych podnetov urbánnych štúdií a interdisciplinárneho výskumu mesta v humanitných vedách. Na základe reprezentatívneho korpusu textov súčasnej literatúry (prózy, resp. poézie) rekonštruuje podoby mesta v nej.