Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Lyrický subjekt v poézii slovenskej moderny
Program DŠ
Filológia - Literárna veda - Slovenská literatúra
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Dana Hučková, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Výskum konštituovania a prezentácie lyrického subjektu v slovenskej modernistickej poézii zo začiatku 20. storočia (ťažiskovo Ivan Krasko, Janko Jesenský, Vladimír Roy – s možným zúžením na tvorbu vybraného autora), so zameraním na inscenované sebavyjadrenie, a to tak autobiografické (podporené aj paratextovými odkazmi na čas a miesto vzniku básne), ako aj fiktívne (lyrické ja – lyrické ego – artikulované ego; sebareferenčnosť empirického autora; básne v 1. osobe s uplatnením fikčného rozprávača).