Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Príprava katiónových polymérov na báze 2-oxazolínov pre modifikáciu biomateriálov.
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Zuzana Kroneková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Polyméry nesúce vo svojej štruktúre elektrostatický náboj predstavujú veľmi perspektívne materiály pre rôzne (bio)aplikácie. Cieľom tejto práce je využitie kladne nabitých polymérov na povrchovú modifikáciu implantovateľných materiálov a hydrogélov pre regeneratívnu medicínu. Katiónové polyméry budú pripravené na báze poly(2-oxazolínov), ktoré patria medzi syntetické biokompatibilné polyméry so štruktúrou podobnou polypeptidom. Pripravené polyméry sa využijú na modifikáciu hydrogélových mikrokapsúl používaných na enkapsuláciu buniek, modifikáciu nanoplnív pre biokompatibilné kompozitné materiály, ako aj modifikáciu hydrogélov s duálnym sieťovaním pre kolonizáciu buniek v procese regenerácie tkanív. Súčasťou práce sú metódy polymérnej syntézy, fyzikálnej charakterizácie materiálov ako aj základné metódy bunkovej biológie.