Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Modifikácia povrchov uhlíkových nanočastíc pre nové polymérne materiály
Program DŠ
Fyzikálna chémia, technológia polymérnych materiálov
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Modifikácia povrchov umožňuje úpravu povrchových vlastností materiálov podľa požiadavok pre rôzne aplikácie. Modifikácia povrchov nanočastíc sa uskutoční za účelom prípravy nanočastíc očkovaných polymérmi (hybridných materiálov), pričom sa získajú (nano)materiály s novými vlastnosťami - elektrickými, magnetickými, tribologickými, zvýšenou biokompatibilitou alebo zlepšenou kompatibility s rôznymi polymérnymi matricami. Polymerizácia z povrchu nanoplnív sa uskutoční pomocou riadených radikálových polymerizácií, ktoré umožňujú kontrolu nad štruktúrou a vlastnosťami polymérov.