Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Mikroštrukturálne štúdium procesu sieťovania dimetakrylátov
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Helena Švajdlenková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom práce je štúdium vplyvu - fyzikálno-chemických vlastností dimetakrylátov, - procesu sieťovania ako aj - mikroštruktúry na mechanické vlastnosti (DMTA) vytvrdených fotopolymérov. Na základe získaných unikátnych PALS dát, odhaľujúce veľkosť a homogenitu zosieťovanej štruktúry polyméru, v relácií s molekulovou štruktúrou, interakciami (NIR, FTIR/ATR) a relaxačnými procesmi (DS) v sieti, sa budú skúmať kľúčové štrukturálne faktory, ktoré zodpovedajú za zvýšenie pevnosti vytvrdených materiálov. Dimetakryláty majú všestranné využitie v rôznych oblastiach ako sú napríklad dentálne materiály, materiály pre 3D tlač, ochranné nátery.