Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Úloha mikrobiómu v testikulárnych nádoroch z germinatívnych buniek
Program DŠ
onkológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Soňa Čierniková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Štúdium mikrobiómu sa v súčasnosti dostáva do popredia onkologického výskumu. U pacientov s rôznymi typmi nádorových ochorení bolo pozorované zmenené zloženie črevnej mikrobioty. Navyše, pribúdajú experimentálne aj klinické štúdie, ktoré poukazujú na dôležitú úlohu mikrobiómu nielen v tumorigenéze, ale tiež v účinnosti protinádorovej terapie. Cieľom dizertačnej práce bude sledovať vplyv testikulárnych nádorov z germinatívnych buniek na črevný mikrobióm v animálnych modeloch aj u pacientov.