Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Zmeny parametrov imunitného systému u pacientov s chronickým imunitne podmieneným zápalovým ochorením
Program DŠ
normálna a patologická fyziológia
Meno školiteľa/-ky
MUDr. Žofia Rádiková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Skleróza multiplex je chronické zápalové demyelinizačné ochorenie centrálneho nervového systému. Na jeho patogenéze sa podieľajú zápalová a vaskulárna zložka, predpokladá sa aj účasť porúch energetického metabolizmu v neurodegeneratívnom procese. Podstatou však zostáva imunitne podmienený zápal, vedúci k demyelinizácii.
Výskum v rámci dizertačnej práce bude zameraný prevažne na stanovenie markerov imunitných reakcií v bunkách periférnej krvi v súvislosti so zmenami sacharidového a lipidového metabolizmu, endotelovej funkcie a autonómneho nervového systému u pacientov so sklerózou multiplex.