Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Preprogramovanie mikroprostredia duktálneho adenokarcinómu pankreasu voči imunoterapii
Program DŠ
genetika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Božena Smolková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Duktálny adenokarcinóm pnakreasu (PDAC) je smrteľné ochorenie s 5-ročným prežívaním pod 10 %. Hoci inhibítory imunitných kontrolných bodov spôsobili revolúciu v liečbe niektorých nádorových ochorení, pacientom s PDAC nepriniesli zlepšenie prežívania. Nedostatočná odpoveď na imunoterapiu spočíva hlavne v nízkej imunogenicite a nezápalovej povahe PDAC, pričom môže byť čiastočne predikovaná na základe imunitného profilu mikroprostredia nádoru (TME). Cieľom dizertačnej práce je pochopenie komplexnosti a heterogenity mikroprostredia PDAC identifikáciou kritických zložiek, ktoré riadia progresiu PDAC a odpoveď týchto nádorov na liečbu a identifikácia nových terapeutických cieľov, senzitívnych na epigenetické liečivá. Tento prístup by mohol prispieť k preprogramovaniu rezistentných PDAC nádorov a ich lepšej odpovedi na kombinovanú terapiu, ktorá bude testovaná v predklinických platformách.