Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Modulácia vrodených antivírusových obranných reakcií vybraných ľudských kožných buniek voči vírusu kliešťovej encefalitídy slinami kliešťov
Program DŠ
molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Iveta Štibrániová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Kliešte a nimi prenášané vírusy (tick-borne viruses, TBVs) sú mimoriadnym medicínskym problémom. Spolu s hostiteľom tvoria interaktívny trojuholník. Koža, miesto prvého kontaktu, je hlavnou bránou pre vstup patogénov prenášaných kliešťami (vrátane vírusov), ktorá im umožňuje rozsiahle množenie a šírenie do ďalších orgánov. Prenos vírusov uhryznutím kliešťom je podporovaný slinami kliešťa. Kožné bunky sú schopné detegovať a brániť sa proti vírusom aj vďaka mechanizmom vrodenej antivírusovej ochrany. Hlavným cieľom bude analyzovať expresiu biomolekúl vrodených imunitných reakcií vo vybraných kožných bunkách na úrovni génov a proteínov v skorých fázach infestácie kliešťov neinfikovaných alebo infikovaných s TBEV - pomocou metódy RNAseq (NGS) s následným overením vybraných génov metódou real time PCR budeme skúmať vplyv TBEV, TBEV-infikovaných resp. neinfikovaných extraktov slinných žliaz (SGE) kliešťov I. ricinus na viaceré signálne dráhy vrodenej imunity v ľudských kožných keratinocytoch. Pomocou metód western blot budeme analyzovať profily rôznych patogény-rozpoznávajúcich receptorov, nimi ovplyvnených faktorov vrodenej imunity, zložky signálnych dráh asociovaných s interferónmi (IFNs) ako aj prozápalových chemokínov a cytokínov. Definovaním prostredia na rozhraní kliešť-hostiteľ, ktoré je pre TBVs nepriaznivé, by sme mohli prispieť k vytvorenia novej univerzálnej vakcíny proti TBVs.