Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Zmeny parametrov imunitného systému pri chronickom zápale nervového systému
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
MUDr. Žofia Rádiková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Skleróza multiplex je chronické zápalové demyelinizačné ochorenie centrálneho nervového systému. Na jeho patogenéze sa podieľajú zápalová a vaskulárna zložka, predpokladá sa aj účasť porúch energetického metabolizmu v neurodegeneratívnom procese. Podstatou však zostáva imunitne podmienený zápal, vedúci k demyelinizácii.
Výskum v rámci dizertačnej práce bude zameraný prevažne na stanovenie markerov imunitných reakcií v bunkách periférnej krvi v súvislosti so zmenami sacharidového a lipidového metabolizmu, endotelovej funkcie a autonómneho nervového systému pri chronickom zápale nervového systému.