Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Štúdium využitia virokínov v immunoterapii nádorov
Program DŠ
molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Katarína Lopušná, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Virokíny sú solubilné proteíny homologické cytokínom a sú produkované infikovanými bunkami aby utlmili imunitnú odpoveď hostiteľa a umožňili tak infikovanej bunke uniknúť rozpoznaniu. Je známe, že nielen zdravé bunky imunitného systému, ale aj nádorové bunky exprimujú receptory, ktoré sú rozpoznávané virokínmi. Cieľom tejto práce je za pomoci bioinformatických metód identifikovať nové potenciálne virokíny, ako aj štúdium využitia virokínov v imunoterapii nádorov.