Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Úloha bunkového preprogramovania a epigenetickej deregulácie pri získanej chemorezistencii
Program DŠ
molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Andrea Šoltýsová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Získaná rezistencia na chemoterapiu je hlavným obmedzením úspešnej liečby pacientov s rakovinou. Doterajšie poznatky naznačujú, že získaná chemorezistencia zahŕňa súčasne niekoľko mechanizmov na molekulárnej a bunkovej úrovni. Úloha bunkového preprogramovania alebo génovo cielených terapií sľubuje zvrátenie fenotypovej plasticity buniek alebo spustenie molekulárnych procesov, ktoré by viedli k navodeniu senzitivity u rezistentných nádorových buniek. Cieľom práce je identifikovať potenciálne terapeutické ciele a ich následná funkčná charakterizácia.