Media

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava

Phone: +421 2 57510 111
Fax: +421 2 57510 608


Public

Department for Communication and Media

Foto

Mgr. Monika Tináková

Office of Slovak Academy of Sciences

Slovak Academy of Sciences
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovak Republic
E-mail:
Phone: +421-2-57510 223
Foto

Mgr. Andrea Nozdrovická

Office of Slovak Academy of Sciences

Slovak Academy of Sciences
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovak Republic
E-mail:
Phone: +421-2-57510 173
Foto

Mgr. Martin Bystriansky

Office of Slovak Academy of Sciences

Slovak Academy of Sciences
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovak Republic
E-mail:
Phone: +421-2-57510 222
Foto

Mgr. Katarína Gáliková, PhD.

Office of Slovak Academy of Sciences

Slovak Academy of Sciences
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovak Republic
E-mail:
Phone: +421-2-57510 150
Foto

Ing. Martin Podstupka

Senior editor - Správy SAV publ.

Office of Slovak Academy of Sciences

Slovak Academy of Sciences
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovak Republic
E-mail:
Phone: +421-911 019 709