Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: Podoby slobody. Deviate slovenské a české sociologické dni
Miesto konania: Smolenice
Dátum konania: 20.11.2019 - 22.11.2019
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: PhDr. Zuzana Kusá CSc. ()

Späť na konferencie