Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: DISEASE MODIFYING THERAPY AND COMPLEX PREVENTION OF HUMAN TAUOPATHIES
Miesto konania: Smolenice
Dátum konania: 21.05.2019 - 24.05.2019
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: prof. MVDr. Michal Novák DrSc., Dr.h.c. ()

Späť na konferencie