Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

výskumný a vývojový pracovník/čka

E-mail:
Kontakt: k.bilikova@savba.sk
Počet zobrazení: 379
Spoločnosť: Centrum biovied SAV, v.v.i.
Miesto výkonu práce: Bratislava, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky
Laboratórium molekulárnej apidológie

Druh pracovného pomeru: výskumný a vývojový pracovník/čka, zmluva na dobu určitú
Termín nástupu: 1. január 2023/dohodou

Mzdové podmienky:
platové zaradenie podľa platných predpisov a dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Náplň práce:
• práca v biochemickom laboratóriu
• samostatné riešenie parciálnych úloh
• spracovanie a vyhodnotenie výsledkov, kontrola a archivácia nameraných dát
• spolupráca na prebiehajúcich domácich a zahraničných vedeckých projektoch

Požiadavky na uchádzača:
• ukončené VŠ vzdelanie II. alebo III. stupňa (chémia, biochémia)
• skúsenosti s prácou v biochemickom laboratóriu,
vítaná je prax v oblasti mikrobiológie, molekulárnej biológie
• znalosť práce s PC
• znalosť AJ na úrovni B2

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
• aktívny a zodpovedný prístup k práci
• spoľahlivosť, precíznosť a dôslednosť

Benefity:
• pružný pracovný čas
• možnosť vedeckého rastu
• účasť na zaujímavých medzinárodných vedeckých projektoch
• účasť na vedeckých konferenciách

Termín odovzdania žiadosti: 30. 11. 2022
K výberovému konaniu je potrebné poslať:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe
Do žiadosti, prosím, pripojte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

Žiadosti zasielajte mailom alebo poštou na adresu:
Centrum biovied SAV, v.v.i
Dúbravská cesta 9
840 05 Bratislava
e-mail: k.bilikova@savba.sk
Späť na pracovné príležitosti