Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

vedecký pracovník - PETROLÓG pre Geologický odbor

E-mail:
Kontakt:
Počet zobrazení: 130
Generálny riaditeľ Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, v. v. i. vypisuje výberové konanie na pozíciu:
vedecký pracovník – petrológ
pre Geologický odbor Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i.
Špecifikácia pracovného pomeru:
• 100 % úväzok, zmluva na dobu určitú max. 4 roky, pracovisko Bratislava
• vyžaduje sa odbornosť pre mineralogicko-petrologické hodnotenie magmatických hornín
Platové podmienky: platové zaradenie podľa platných predpisov a dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov.
Požiadavky na uchádzača:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa geovedného zamerania;
• schopnosť samostatnej vedeckej práce (vyhodnocovanie magmatických hornín, publikovanie výsledkov výskumu, prezentácia výskumu na vedeckých a popularizačných podujatiach a záväzok permanentného odborného rastu v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami v odbore);
• spoluúčasť na riešení vedeckých úloh a projektov, v ktorých sa rieši petrológia ale aj mineralógia a geochémia magmatických hornín;
• aktívna znalosť anglického jazyka.

Termín odovzdania žiadosti: 8.12.2023
Termín nástupu: 01.1.2024

K výberovému konaniu je potrebné poslať:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru;
• motivačný list, resp. hlavné zameranie vedeckej činnosti;
• profesijný životopis;
• prehľad publikačnej a prípadne pedagogickej činnosti;
• kópie dokladov o vzdelaní;
Do žiadosti prosím pripojte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
Žiadosti zasielajte mailom alebo poštou:
geolinst@savba.sk
poštová adresa:
Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.
sekretariát generálneho riaditeľa
Dúbravská cesta 9
P.O.Box 106
840 05 Bratislava
Budeme kontaktovať len uchádzačov, ktorí vyhovujú požadovaným kritériám.
Späť na pracovné príležitosti