Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Výročná medzinárodná vedecká konferencia SFZ pri SAV

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 19. 10. 2022 - 21. 10. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: doc. Mgr. Jaroslava Vydrová PhD. ()

Prehľad konferencií