Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Bližšie informácie o konferencii

Dejiny kriminality v strednej a východnej Európe od stredoveku do roku 1848

  • Miesto konania: Košice
  • Dátum konania: 24. 5. 2022 - 26. 5. 2022
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Blanka Szeghyová PhD. ()

Prehľad konferencií