Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie o konferencii

Administratíva v ranom novoveku

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 15. 9. 2022 - 15. 9. 2022
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Tomáš Janura PhD. ()

Prehľad konferencií