Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie o konferencii

24.konferencia Európskej rady pre kardiologický výskum

  • Miesto konania: Veľká Británia
  • Dátum konania: 8. 10. 2021 - 9. 10. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: RNDr. Martina Cebová PhD. ()

Prehľad konferencií