Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

DFPM 2022 - Deformácia a lom PM materiálov

  • Miesto konania: Vysoké Tatry
  • Dátum konania: 23. 10. 2022 - 26. 10. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: doc. Ing. Karel Saksl DrSc. ()

Prehľad konferencií