Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Bližšie informácie o konferencii

21. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe. Kelti

  • Miesto konania: Mikulov
  • Dátum konania: 10. 5. 2022 - 13. 5. 2022
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: PhDr. Karol Pieta DrSc. ()

Prehľad konferencií