Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie o konferencii

Výročná medzinárodná vedecká konferencia SFZ pri SAV: Filozofické cesty z neistoty - podoby zodpovednosti

  • Miesto konania: Online
  • Dátum konania: 20. 10. 2021 - 22. 10. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: PhDr. Daniela Vacek PhD. ()

Prehľad konferencií