Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

15. celoslovenské stretnutie jazykovedcov

  • Miesto konania: 15. celoslovenské stretnutie jazykovedcov
  • Dátum konania: 20. 6. 2022 - 21. 6. 2022
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Mgr. Bronislava Chocholová PhD. ()

Prehľad konferencií