Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie o konferencii

Zahraničná recepcia diel Pétera Esterházyho

  • Miesto konania: Goethe-Institut Slovensko, Bratislava
  • Dátum konania: 9. 9. 2021 - 10. 9. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Judit Görözdi PhD. ()

Prehľad konferencií