Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Bližšie informácie o konferencii

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2020 – 2021

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 29. 3. 2022 - 29. 3. 2022
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Mgr. Radoslav Passia Ph.D. ()

Prehľad konferencií