Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie o konferencii

Workshop on Deep Learning and Neural Approaches for Linguistic Data

  • Miesto konania: Skopje (Severné Macedónsko)
  • Dátum konania: 30. 9. 2021 - 30. 9. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: RNDr. Radovan Garabík ()

Prehľad konferencií