Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie o konferencii

Zmluvy o prevode obchodných podielov a akcií

  • Miesto konania: Kongresová centrum SAV Smolenice
  • Dátum konania: 21. 9. 2021 - 22. 9. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Prof. JUDr. Oľga Ovečková DrSc. ()

Prehľad konferencií