Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Bližšie informácie o konferencii

Aktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku II

  • Miesto konania: Prešov
  • Dátum konania: 3. 12. 2021 - 3. 12. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Klara Kohoutová PhD. ()

Prehľad konferencií