Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie o konferencii

Advances in experimental neuroimmunulogy 2022

  • Miesto konania: Smolenice
  • Dátum konania: 31. 5. 2022 - 3. 6. 2022
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: doc. RNDr. Peter Filipčík CSc. ()

Prehľad konferencií