Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Bližšie informácie o konferencii

XXIV. archívne dni v Slovenskej republike

  • Miesto konania: on-line webinár
  • Dátum konania: 20. 5. 2021 - 20. 5. 2021
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Mgr. Jana Gubášová Baherníková PhD. ()

Prehľad konferencií